ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

1. ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

2. ΜΕ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΡΑΦΙΚΑ.

3. ΜΕ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΑ. (ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ)

Ο Nεόφυτος Βάμβας (Χίος 1776 – Αθήνα, 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1855) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λόγιους και είναι ένας από τους λεγόμενους «Δασκάλους του Γένους», εκπρόσωπος του νεοελληνικού διαφωτισμού. Είχε την πεποίθηση ότι η Αγία Γραφή έπρεπε να μεταφραστεί στη καθομιλουμένη, για να γίνει κτήμα του λαού, τη μετέφρασε αλλά αυτό τον έφερε αντιμέτωπο με σφοδρές συγκρούσεις που τελικά δεν επέτρεψαν στην προσπάθεια του να εδραιωθεί.

ΠΗΓΗ WIKIPEDIA