ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *