ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

1. ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

2. ΜΕ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΡΑΦΙΚΑ.

3. ΜΕ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΑ (ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ)

Το Κείμενο του Εράσμου, πλήρες όνομα στη λατινική Novum Instrumentum omne, diligenter ab Erasmo Rot. Recognitum et Emendatum, αποτελεί την πρώτη έντυπη κριτική έκδοση του ελληνικού κειμένου της Καινής Διαθήκης την οποία επιμελήθηκε ο Ντεζιντέριους Έρασμος· εκδόθηκε το 1516.

Το Κείμενο του Εράσμου και το παράγωγο Textus Receptus μονοπώλησαν ως προς τη χρήση τους για τους επόμενους λίγους αιώνες.

ΠΗΓΗ WIKIPEDIA