ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

1. ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

2. ΜΕ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΡΑΦΙΚΑ.

3. ΜΕ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΑ (ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ)

Το Novum Testamentum Graece (ή κείμενο Νέστλε-Άλαντ) είναι το λατινικό όνομα της ελληνόγλωσσης έκδοσης της Καινής Διαθήκης. Είναι μια κριτική έκδοση του αρχαίου ελληνικού κειμένου. Η πρώτη τυπωμένη έκδοση ήταν η Complutensian Polyglot Bible από τον καρδινάλιο Francisco Jiménez de Cisneros, που εκδόθηκε το 1514, αλλά δεν δημοσιεύτηκε μέχρι το 1520. Η πρώτη δημοσιευμένη έκδοση της Ελληνικής Καινής Διαθήκης παρήχθη από τον Έρασμο το 1516. Σήμερα θεωρείται η πιο αξιόπιστη έκδοση για το αρχαίο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Οι περισσότερες Θεολογικές σχολές διεθνώς καθώς επίσης και οι περισσότεροι μελετητές της Αγίας Γραφής παραπέμπουν στο κείμενο των Νέστλε-Άλαντ για μελέτη της Καινής Διαθήκης.

ΠΗΓΗ WIKIPEDIA