Καινή Διαθήκη μετάφραση NE (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΣΤΛΕ – ΑΛΑΝΤ)

Καινή Διαθήκη μετάφραση NE (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΣΤΛΕ - ΑΛΑΝΤ)

Text will shown here

Το Novum Testamentum Graece (ή κείμενο Νέστλε-Άλαντ) είναι το λατινικό όνομα της ελληνόγλωσσης έκδοσης της Καινής Διαθήκης. Είναι μια κριτική έκδοση του αρχαίου ελληνικού κειμένου. Η πρώτη τυπωμένη έκδοση ήταν η Complutensian Polyglot Bible από τον καρδινάλιο Francisco Jiménez de Cisneros, που εκδόθηκε το 1514, αλλά δεν δημοσιεύτηκε μέχρι το 1520. Η πρώτη δημοσιευμένη έκδοση της Ελληνικής Καινής Διαθήκης παρήχθη από τον Έρασμο το 1516. Σήμερα θεωρείται η πιο αξιόπιστη έκδοση για το αρχαίο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Οι περισσότερες Θεολογικές σχολές διεθνώς καθώς επίσης και οι περισσότεροι μελετητές της Αγίας Γραφής παραπέμπουν στο κείμενο των Νέστλε-Άλαντ για μελέτη της Καινής Διαθήκης.

ΠΗΓΗ WIKIPEDIA