Τυχαίος Στίχος

Τυχαίος στίχος

Πατήστε το “ΠΛΗΚΤΡΟ” για την εμφάνιση ενός τυχαίου στίχου της Αγίας Γραφής


Your Text will be shown Here...

Ανοίξτε την καρδιά σας σε ένα θεϊκό μήνυμα.

Αφήστε τα λόγια σοφίας και έμπνευσης από την Αγία Γραφή να γεμίσουν την ψυχή σας.

Αφήστε μας να σας καθοδηγήσουμε προς την εσωτερική γαλήνη και την πνευματική διαφώτιση με ένα στοχαστικό εδάφιο της Βίβλου. Αξιοποιήστε τη δύναμη της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης.

Αγκαλιάστε αυτή τη στιγμή περισυλλογής και μοιραστείτε τις ευλογίες με τους άλλους. Διαδώστε το φως μοιραζόμενοι αυτό το εδάφιο με κάποιον που το χρειάζεται σήμερα.